Get your free t-shirt by signing up.

  O stránkách

  Můj příběh

  Lucie Pospechová

  38239094_466585257143233_6276023667109396480_n

  Where you might be in your journey

  Perhaps you’re still in the throes of uncertainty, battling with similar things I had:

  • Feeling Stuck: Maybe you’re feeling trapped in a cycle of self-doubt and indecision, unsure of which direction to take.
  • Lack of Confidence: Perhaps you’re struggling with confidence issues, constantly second-guessing yourself and your abilities.
  • Seeking Purpose: You might be yearning for a sense of purpose, longing to break free from the monotony of everyday life and pursue your passions.
  • Overwhelm: It’s possible that you’re feeling overwhelmed by the demands of modern life, struggling to find balance amidst the chaos.
  • Self-Limiting Beliefs: You could be held back by self-limiting beliefs, convinced that you’re not worthy of success or happiness.

   

  But fear not, my friend! Your journey is just beginning, and there’s a world of possibility waiting for you. And while I can’t promise that the road ahead will be easy, I can assure you that it will be worth it.

  So grab a cup of tea, snuggle up, and let’s dive into the next chapter together. After all, the adventure is just beginning, and I’m here to guide you every step of the way!

  Dobrý den

  Pokud máte zájem o možnosti osobního růstu a rozvoje, jste na správném místě!

  Na svém blogu přináším nejrůznější užitečné tipy, jak se zdokonalit, od užitečných životních háčků až po rady pro rozvoj kariéry a vztahů.

  Pojďte se mnou na tuto cestu sebepoznání a společně objevíme, jak udělat život ještě lepší!

  Hey there, my kindred spirits!

  Let me share my journey with you, just like we’re catching up over coffee.

  Od dlážděných ulic České republiky až po rušná města Austrálie, Velké Británie a Kanady byla moje cesta neustálým objevováním a sebepoznáváním. Jako 31letou ženu s farmaceutickým vzděláním mě vždy fascinovala složitá rovnováha mezi vědou a zdravím. Tato vášeň podnítila mou touhu žít život založený na zdravých návycích a neustálém učení.

  Už jen samotné stěhování do tří různých zemí bylo výzvou i příležitostí. Pokaždé jsem začínal od nuly a budoval nový život v cizí zemi. Tyto zkušenosti mě naučily, jak je důležité být odolný, přizpůsobivý a jak je důležité vystoupit z komfortní zóny. Díky nim jsem se také setkal s různými skupinami lidí, z nichž každý přispěl k mému pochopení světa a mého místa v něm.

  Čtení pro mě vždy bylo zdrojem útěchy a inspirace. Prostřednictvím stránek knih jsem procestoval vzdálené země, učil se moudrosti druhých a získal poznatky, které formovaly můj pohled na svět. I sport hrál v mém osobním růstu zásadní roli. Naučili mě, jakou hodnotu má disciplína, týmová práce a radost z překonávání vlastních limitů.

  Ale asi nejvýznamnějším aspektem mé cesty bylo pěstování sebelásky. Ve světě, který je často chaotický a nejistý, jsem se naučil být sám sobě kotvou. To znamená, že jsem přijal své nedostatky, oslavil své silné stránky a uvědomil si, že růst je nepřetržitý proces. Znamenalo to také naučit se být k sobě laskavý, zejména v těžkých chvílích.

  Když přemýšlím o své cestě, jsem plný vděčnosti za zkušenosti, které mě formovaly, a za lekce, které jsem na této cestě získal. Jsem hrdá na to, jakým člověkem jsem se stala, a těším se na to, jakým člověkem se teprve stanu. Můj příběh je příběhem osobního růstu, sebelásky a snahy o lepší a produktivnější život. A tento příběh se stále píše.

  Now, where am I? Still on the path of self-discovery, of course! But I’ve picked up a few valuable lessons along the way:

  • Embracing Imperfection: I’ve learned that it’s okay not to have it all figured out. Life is messy, and that’s what makes it beautiful.
  • Self-Compassion: I’ve discovered the importance of being kind to myself, of treating myself with the same love and understanding I offer to others.
  • Living Authentically: I’ve found the courage to embrace who I am, flaws and all, and to live my truth unapologetically.
  • Mindfulness: I’ve learned the power of being present, of savoring each moment and finding joy in the little things.
  • Continuous Growth: I’ve come to realize that self-improvement is a lifelong journey, and I’m committed to embracing the process every step of the way.

  Přijměte tuto cestu, pečujte o svůj růst a nikdy nezapomínejte na nejdůležitější osobu ve svém životě - na sebe.

  mé hodnoty

  P

  produktivita

  Poskytuje praktické tipy a nástroje, které vám pomohou optimalizovat váš čas a dosáhnout více každý den.

  P

  Osobní růst

  Podpoří vás na cestě k sebepoznání a osobnímu rozvoji.

  S

  Péče o sebe

  Zdůraznění důležitosti věnovat čas péči o duševní, emocionální a fyzické zdraví.

  C

  Společenství

  Vytvoření podpůrného a inkluzivního prostoru, kde se můžete spojit, sdílet a růst společně s ostatními ženami.

  G

  velkorysost

  Nabízíme vám zdarma cenné zdroje a poznatky, které vám pomohou zlepšit váš život bez jakýchkoli překážek.

  I

  inspirace

  Sdílení povzbudivých příběhů a motivačních rad, které vás povzbudí, abyste si šli za svými sny a žili svůj nejlepší život.

  Spojme se

  Sledujte mě na sociálních sítích

  How productive are you, really?

  X