Get your free t-shirt by signing up.

  Podmínky použití

  Spread the love

  Vítejte na stránkách www.luciepo.com. Používáním našich webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami používání a zavazujete se jimi. Před použitím našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky používání.

  1. Přijetí podmínek

  Používáním našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů a dalšími podmínkami, které se mohou vztahovat na konkrétní části našich webových stránek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky.

  1. Používání webových stránek

  Naše webové stránky jsou určeny pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Naše webové stránky nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při jejich používání nesmíte porušovat žádné zákony platné ve vaší jurisdikci.

  1. Duševní vlastnictví

  Obsah našich webových stránek, mimo jiné včetně textu, grafiky, obrázků, log a softwaru, je majetkem společnosti www.luciepo.com nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte obsah našich webových stránek reprodukovat, upravovat, distribuovat ani jinak používat.

  1. Zřeknutí se záruk

  Naše webové stránky jsou poskytovány “tak, jak jsou”, a neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se fungování webových stránek nebo informací, obsahu, materiálů či produktů na nich obsažených. V maximálním zákonem povoleném rozsahu se zříkáme všech záruk, výslovných i předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

  1. Omezení odpovědnosti

  Společnost www.luciepo.com ani její přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů na nich obsažených.

  1. Změny podmínek používání

  Vyhrazujeme si právo tyto podmínky používání kdykoli změnit. Pravidelně se seznamujte s těmito podmínkami používání, abyste se ujistili, že jste se seznámili s případnými změnami.

  1. Rozhodné právo

  Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy [Insert governing law]. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek používání budou řešeny výhradně státními a federálními soudy na [Insert governing jurisdiction].

  Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám používání, kontaktujte nás. Děkujeme, že jste navštívili stránky www.luciepo.com.

  How productive are you, really?

  X